TV& VIDEO

bãi tắm ở Hà Tĩnh

“Hai bãi tắm ở Hà Tĩnh có hàm lượng sắt vượt ngưỡng vẫn đang ở mức cho phép”

“Hai bãi tắm ở Hà Tĩnh có hàm lượng sắt vượt ngưỡng vẫn đang ở mức cho phép”

VTV.vn - Theo Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, hàm lượng sắt vượt ngưỡng ở hai bãi tắm Kỳ Ninh và bãi tắm Thạch Hải vẫn đang ở mức độ cho phép.