TV& VIDEO

bài tập cơ bản

Hướng dẫn bài tập cơ bản cho người cao tuổi

Hướng dẫn bài tập cơ bản cho người cao tuổi

VTV.vn - Chuyên mục 'Sống khỏe' trên đây sẽ giới thiệu một số động tác chính trong bài tập cơ bản cho người cao tuổi.