TV& VIDEO

bài vở

Cô giáo hết lòng vì trẻ mồ côi, tật nguyền

Cô giáo hết lòng vì trẻ mồ côi, tật nguyền

 Hàng chục năm nay, bằng tấm lòng nhân ái của mình, cô Nguyễn Thị Minh đã tình nguyện dạy chữ, dạy làm người cho nhiều đứa trẻ tật nguyền, mồ côi không nơi nương tựa.