TV& VIDEO

ban bố cảnh báo

Mỹ lần đầu tiên ban bố cảnh báo ở cấp độ “thông báo”

Mỹ lần đầu tiên ban bố cảnh báo ở cấp độ “thông báo”

VTV.vn - Mỹ đã bổ sung một mức cảnh báo mới vào Hệ thống cảnh báo khủng bố quốc gia (NTAS) nhằm thông báo cho người dân Mỹ về các mối đe dọa cấp độ thấp.