TV& VIDEO

ban cán sự

Phiên họp 16 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp 16 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Hôm nay (13/9), Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiến hành phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.