TV& VIDEO

bắn cháy

Hỗ trợ 130 triệu đồng cho ngư dân Quảng Ngãi

Hỗ trợ 130 triệu đồng cho ngư dân Quảng Ngãi

 Hôm nay (26/3), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã trao 130 triệu đồng của Quỹ “Xã hội Tấm lòng vàng Lao Động” cho các ngư dân Quảng Ngãi. Chủ tàu bị tàu Trung Quốc bắn cháy được hỗ trợ 30 triệu đồng.