TV& VIDEO

Ban chỉ huy quân sự

Tạo điều kiện để thí sinh 27,35 điểm xét tuyển vào Học viện Quân Y

Tạo điều kiện để thí sinh 27,35 điểm xét tuyển vào Học viện Quân Y

VTV.vn - Cục Nhà trường đã đưa ra phương án tạo điều kiện cho thí sinh đi khám lại mắt để đưa ra kết luận cuối cùng trước khi xem xét giải quyết.