TV& VIDEO

bạn của con

Làm bạn với con có khó?

Làm bạn với con có khó?

VTV.vn - “Đôi lúc bố mẹ là bạn bè của em”; “Bố mẹ chia sẻ với em chuyện ở trường, chuyện làm bài tập” - đó là chia sẻ của một số em nhỏ với phóng viên VTV.