TV& VIDEO

bán đấu giá cổ phần

Thông tin về bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH Dịch vụ - Truyền hình Viễn thông Việt Nam

Thông tin về bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH Dịch vụ - Truyền hình Viễn thông Việt Nam

VTV.vn - Dưới đây là một số thông tin về việc bán đấu giá cổ phần của công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình - Viễn thông Việt Nam (VTVBroadcom).