TV& VIDEO

bán đấu giá cổ phần

Hapro bán đấu giá cổ phần lần đầu với giá 12.800 đồng/cổ phần

Hapro bán đấu giá cổ phần lần đầu với giá 12.800 đồng/cổ phần

VTV.vn - Dự kiến ngày 30/3, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) sẽ tiến hành IPO gần 76 triệu cổ phần với giá khởi điểm 12.800 đồng/cổ phần.