TV& VIDEO

bán đấu giá xe công

Cắt giảm 7.000 xe công, tiết kiệm 500 tỷ đồng/năm

Cắt giảm 7.000 xe công, tiết kiệm 500 tỷ đồng/năm

VTV.vn - Theo đại diện Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính, có khoảng 7.000 xe công dư ra sau khi quy định về quản lý xe công chính thức có hiệu lực.