TV& VIDEO

Bản đồ cá tra

Bản đồ cá tra hướng tới phát triển thủy sản bền vững

Bản đồ cá tra hướng tới phát triển thủy sản bền vững

VTV.vn - Bản đồ thông tin về cụm ngành cá tra ở khu vực ĐBSCL sẽ tích cực tháo gỡ những khó khăn trong nuôi và xuất khẩu cá tra hiện nay.