bạn đồng nghiệp

Gần 200 bức ảnh trưng bày tại triển lãm ảnh “Tự hào biển đảo Việt Nam”

Gần 200 bức ảnh trưng bày tại triển lãm ảnh “Tự hào biển đảo Việt Nam”

Triển lãm ảnh với chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam” đang diễn ra tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.