bản dự thảo

“Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam”

“Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam”

Phòng TM&CN Việt Nam vừa phối hợp với Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam tổ chức diễn đàn “Triển vọng ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam”.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive