TV& VIDEO

bắn hạ máy bay chiến đấu Su - 24 của Nga