TV& VIDEO

bán hàng truyền thống

Quan sát hoạt động khách hàng với ứng dụng Prism

Quan sát hoạt động khách hàng với ứng dụng Prism

VTV.vn - Ứng dụng Prism hứa hẹn sẽ hỗ trợ các cửa hàng bán hàng truyền thống trong việc nghiên cứu thị trường và giành lại sự quan tâm của người tiêu dùng.