TV& VIDEO

ban hành quy chế thi

Đề thi trắc nghiệm năm 2017 sẽ mang tính phân hóa mạnh

Đề thi trắc nghiệm năm 2017 sẽ mang tính phân hóa mạnh

VTV.vn - Đề thi trắc nghiệm năm 2017 sẽ phân hóa trình độ học sinh, đảm bảo tỉ lệ các câu học sinh có thể tốt nghiệp được và phân hóa để các trường xét tuyển với chất lượng cao.