TV& VIDEO

bán hồ sơ

Hà Nội: Một số trường mở bán hồ sơ vào lớp 6

Hà Nội: Một số trường mở bán hồ sơ vào lớp 6

VTV.vn - Hiện tại trên địa bàn Hà Nội, một số trường Trung học cơ sở đã bắt đầu mở bán hồ sơ tuyển vào lớp 6.