TV& VIDEO

bản kê

MobiFone triển khai bản kê chi tiết cước điện tử

MobiFone triển khai bản kê chi tiết cước điện tử

Từ ngày 21/02/2014 MobiFone thay thế hình thức cung cấp bảng kê chi tiết cước di động cho thuê bao trả sau từ bản giấy chuyển sang phương thức điện tử.