TV& VIDEO

bán lỗ

Ngành chăn nuôi lỗ 27.000 tỷ đồng

Ngành chăn nuôi lỗ 27.000 tỷ đồng

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, do giá các sản phẩm chăn nuôi thường xuyên bán dưới giá thành nên trong vòng hai năm qua người chăn nuôi đã lỗ 27.000 tỷ đồng.