TV& VIDEO

ban pháp chế

Đồng Tháp có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Đồng Tháp có chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất

Năm 2012, các tỉnh thành thuộc nhóm dưới đã vươn lên phía trên. Đồng Tháp lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng PCI, An Giang và Lào Cai lần lượt xếp thứ hai và ba.