TV& VIDEO

bản quyền phần mềm

78% phần mềm dùng ở Việt Nam không có bản quyền

78% phần mềm dùng ở Việt Nam không có bản quyền

VTV.vn - Theo khảo sát của Liên minh Phần mềm BSA, 78% phần mềm cài đặt trên máy tính tại Việt Nam không có bản quyền.