TV& VIDEO

bán tài sản

DongA Bank đã thu hồi nợ có vấn đề được hơn 12.000 tỷ đồng

DongA Bank đã thu hồi nợ có vấn đề được hơn 12.000 tỷ đồng

VTV.vn - DongA Bank đã thu hồi nợ có vấn đề đạt trên 12.000 tỷ đồng kể từ khi đưa vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 8/2015.