TV& VIDEO

ban thư ký

Trung Quốc có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới

Trung Quốc có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới

Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới trong năm 2013.