TV& VIDEO

bạn tình

Đàn ông thích “màn dạo đầu” hơn phụ nữ!

Đàn ông thích “màn dạo đầu” hơn phụ nữ!

Một nghiên cứu mới tiết lộ nam giới thích “khúc dạo đầu” và muốn kéo dài thời gian đó hơn bạn tình của họ.