TV& VIDEO

bán tống bán tháo

Nhà máy chậm tiến độ, người trồng sắn Phú Thọ lao đao

Nhà máy chậm tiến độ, người trồng sắn Phú Thọ lao đao

 Tình trạng đình trệ thi công nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học tại Phú Thọ đang khiến hàng trăm hộ nông dân của vùng nguyên liệu trồng sắn rơi vào cảnh bấp bênh khi thiếu đầu ra tiêu thụ.