TV& VIDEO

bán tour

Khánh Hòa: Khó xử lý dứt điểm tình trạng bán tour trái phép

Khánh Hòa: Khó xử lý dứt điểm tình trạng bán tour trái phép

VTV.vn - Những nỗ lực nhằm xử lý dứt điểm tình trạng bán tour trái phép của các ngành chức năng ở tỉnh Khánh Hòa không mấy hiệu quả.