TV& VIDEO

bán tranh

Tranh Việt Nam giá không cao vì không có bảo hiểm?

Tranh Việt Nam giá không cao vì không có bảo hiểm?

VTV.vn - Gửi bảo hiểm tranh, ở nước ngoài, là một cách nâng giá trị tác phẩm lên nhiều lần, bên cạnh việc bảo quản tác phẩm. Ở Việt Nam, dịch vụ này khá mới mẻ đối với các họa sỹ.