TV& VIDEO

bạn trên facebook

5 ứng dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian kinh doanh

5 ứng dụng giúp bạn tiết kiệm thời gian kinh doanh

VTV.vn - Bạn có thể quản lý hoạt động kinh doanh của mình từ smartphone, ví dụ như lựa chọn danh sách cuộc hẹn, quản lý sự hiện diện của công ty trên các mạng xã hội...