TV& VIDEO

bản vá

Máy ATM Việt Nam chưa bị ảnh hưởng khi Microsoft dừng hỗ trợ Win XP

Máy ATM Việt Nam chưa bị ảnh hưởng khi Microsoft dừng hỗ trợ Win XP

Việc Microsoft dừng hỗ trợ Windows XP đồng nghĩa với việc một lượng lớn máy ATM sử dụng nền tảng này sẽ không được cập nhật các bản vá bảo mật. Tuy nhiên, các ngân hàng ở Việt Nam đều khẳng định, hiện tại không có việc gì xảy ra đối với các hệ thống ATM của họ.