TV& VIDEO

bán vàng giả

Chưa đủ cơ sở để xử lý các đối tượng bán vàng giả ở Quảng Ninh

Chưa đủ cơ sở để xử lý các đối tượng bán vàng giả ở Quảng Ninh

VTV.vn - Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, chưa đủ cơ sở để xử lý các đối tượng bán vàng giả phải bồi thường thiệt hại cho các tiệm vàng.