TV& VIDEO

bàn việc

Hôm nay (1/4), Chính phủ sẽ bàn việc tổ chức ASIAD

Hôm nay (1/4), Chính phủ sẽ bàn việc tổ chức ASIAD

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, theo kế hoạch tai phiên họp Chính phủ hôm nay (1/4), việc có hay không đăng cai ASIAD 18 có thể sẽ được đưa ra thảo luận. Bộ Tài chính sẽ đóng vai trò là cơ quan tham mưu.