TV& VIDEO

bảng tương tác

Việc mua sắm trong tương lai sẽ thú vị hơn

Việc mua sắm trong tương lai sẽ thú vị hơn

VTV.vn - Nhờ vào sự tiến bộ của công nghệ, giờ đây bạn có thể trải nghiệm mô hình mua sắm vô cùng độc đáo và thú vị với các bảng tương tác và máy quét thông minh.