TV& VIDEO

Bằng Tường

Hội thảo hợp tác kinh tế biên giới Việt - Trung

Hội thảo hợp tác kinh tế biên giới Việt - Trung

 Bộ Công Thương - UBND tỉnh Quảng Ninh - Ngân hàng phát triển châu Á vừa phối hợp tổ chức Hội thảo tư vấn xây dựng các khu kinh tế qua biên giới Việt - Trung.