TV& VIDEO

bánh đa

Miến trắng, bánh đa "hít khỏi" lề đường, "tắm nắng" trên kênh nước bốc mùi

Miến trắng, bánh đa "hít khỏi" lề đường, "tắm nắng" trên kênh nước bốc mùi

VTV.vn - Do thiếu đất sản xuất và phơi phóng sản phẩm, hàng nghìn sạp miến trắng tại xã Minh Khai được bày dọc lề đường, phủ đầy khói bụi từ các phương tiện giao thông trên đường.