TV& VIDEO

bánh hồng

Bánh hồng - thứ quà quê bình dị của người Bình Định

Bánh hồng - thứ quà quê bình dị của người Bình Định

VTV.vn - Bánh hồng Bình Định vừa là thức quà quê giản dị, vừa là đặc sản của xứ dừa được tạo nên từ tính cách cần mẫn, và đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ miền Trung.