TV& VIDEO

bánh rán

Cửa hàng ăn uống dưới hầm thời chiến

Cửa hàng ăn uống dưới hầm thời chiến

Đối với người dân Nam Định, cửa hàng được gọi một cách đơn giản là “cửa hàng hầm”. Nó là một phần hoài niệm về thành phố, về một thời gian khổ, nhưng hào hùng.