TV& VIDEO

báo cáo công tác nhiệm kỳ

Các đại biểu lo ngại về tình trạng “nhờn luật”

Các đại biểu lo ngại về tình trạng “nhờn luật”

VTV.vn - Tình trạng không tuân thủ pháp luật tuy chưa có trong các báo cáo nhiệm kỳ nhưng theo nhiều đại biểu đây là thực tế đáng báo động.