Báo cáo đầu tư

Vốn FDI vào ASEAN tăng 3 năm liên tiếp

Vốn FDI vào ASEAN tăng 3 năm liên tiếp

VTV.vn - Theo báo cáo đầu tư ASEAN 2015, trong năm 2014, ASEAN đã thu hút được 136,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp vốn FDI tăng.