TV& VIDEO

báo cáo nghiên cứu

Tròn 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm

Tròn 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm

VTV.vn - Đúng ngày này 10 năm trước (15/12/2007), quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy có hiệu lực ở Việt Nam.