Báo cáo tài chính Nhà nước

Báo cáo tài chính Nhà nước được công khai: Người dân và DN được gì?

Báo cáo tài chính Nhà nước được công khai: Người dân và DN được gì?

VTV.vn - Nhà nước và các địa phương sẽ công khai báo cáo tài chính trên mạng để mọi người dân đều được biết và giám sát từ năm 2018.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive