TV& VIDEO

báo cáo thường niên

Công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017

Công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017

VTV.vn - Hôm nay (16/6), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017, vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách - Đại học Quốc gia Hà Nội, công bố.