TV& VIDEO

báo cáo tôn giáo

Báo cáo tôn giáo của Hoa Kỳ đánh giá không khách quan về Việt Nam

Báo cáo tôn giáo của Hoa Kỳ đánh giá không khách quan về Việt Nam

VTV.vn - Báo cáo tự do Tôn giáo quốc tế 2014 của Hoa Kỳ “vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam".