TV& VIDEO

bao cấp

Lần đầu tiên công bố chỉ số dịch vụ công nông thôn

Lần đầu tiên công bố chỉ số dịch vụ công nông thôn

 Sáng nay (26/7), tại Hà Nội, lần đầu tiên Viện chính sách và chiến lược phát triển Nông nghiệp, nông thôn phối hợp với Quỹ châu Á tại Việt Nam đã công bố bộ chỉ số dịch vụ công nông thôn.