TV& VIDEO

bão Chan-hom

Ảnh hưởng của bão Chan-hom tới Trung Quốc và Hàn Quốc

Ảnh hưởng của bão Chan-hom tới Trung Quốc và Hàn Quốc

VTV.vn - Cơn bão Chan-hom sau khi đổ bộ vào Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới hơn 710.000 người và 81.640 ha trang trại gia súc và ruộng hoa màu.