bão Chan-hom

Ảnh hưởng của bão Chan-hom tới Trung Quốc và Hàn Quốc

Ảnh hưởng của bão Chan-hom tới Trung Quốc và Hàn Quốc

VTV.vn - Cơn bão Chan-hom sau khi đổ bộ vào Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tới hơn 710.000 người và 81.640 ha trang trại gia súc và ruộng hoa màu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive