TV& VIDEO

Báo chí Quốc gia

Đồng hành với sự nghiệp của Đảng: Vinh dự, trách nhiệm của báo chí

Đồng hành với sự nghiệp của Đảng: Vinh dự, trách nhiệm của báo chí

VTV.vn - Tuyên truyền về Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả của báo chí.