bảo đảm an toàn trong kỳ thi THPT

Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo đảm bảo trật tự ATGT cho kỳ thi THPT quốc gia

Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo đảm bảo trật tự ATGT cho kỳ thi THPT quốc gia

VTV.vn - Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi THPT quốc gia đã được chuẩn bị 1 tháng trước khi diễn ra kỳ thi.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive