TV& VIDEO

bảo đảm sinh kế bền vững

WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

VTV.vn - Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, BGĐ điều hành nhóm WB đã phê duyệt khoản tín dụng 310 triệu USD giúp Việt Nam nâng cao sức chống chọi với biến đổi khí hậu.