TV& VIDEO

bảo đảm trật tự

Các giải pháp phát triển nhanh, bền vững cần đồng bộ

Các giải pháp phát triển nhanh, bền vững cần đồng bộ

VTV.vn - Sáng 23/1, tham luận của đại biểu từ Đảng bộ một số địa phương cũng đã đóng góp ý kiến về những giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững, bảo đảm trật tự an toàn xã hộ