TV& VIDEO

bão Desmond

Anh có thể thiệt hại 500 triệu Bảng do mưa lũ sau bão Desmond

Anh có thể thiệt hại 500 triệu Bảng do mưa lũ sau bão Desmond

VTV.vn - Theo ước tính của các công ty bảo hiểm, trận lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra ở phía Bắc Vương quốc Anh, có thể sẽ gây ra thiệt hại 500 triệu Bảng Anh.