TV& VIDEO

báo động đỏ ô nhiễm không khí

Gia tăng tỷ lệ tử vong sớm do ô nhiễm không khí

Gia tăng tỷ lệ tử vong sớm do ô nhiễm không khí

VTV.vn - IEA cảnh báo tỷ lệ tử vong sớm vì ô nhiễm không khí sẽ tiếp tục gia tăng từ nay đến năm 2040, nếu loài người không thay đổi thói quen sản xuất và sử dụng năng lượng.